jueves, 31 de enero de 2008

LES AJUDES A L'EMANCIPACIÓ I EL BOIKOT DE LA GENERALITATCOMUNICAT DE PREMSA

La Comunitat Valenciana dificulta la tramitació de l’expedient d'Ajuda a l'Emancipació i deixa els inquilins als peus del seu arrendador. (30/01/08)

A pesar que l’aplicació de les lleis estatals és de compliment obligatori per totes les comunitats autònomes espanyoles, la llei d’Ajuda a l'Emancipació demostra que requereix a més de la voluntat foral per a portar-les a efecte.
El grau d’implantació de la nova llei varia molt depenent de la predisposició de les comunitats autònomes a afrontar les conseqüències de la concessió de les noves ajudes, que tracten de pal·liar els grans dèficits que les persones espanyoles presentem respecte a l’accés a una vivenda pròpia, abandó de la llar parental i emancipació personal.
Si bé és cert que hi ha comunitats autònomes que aporten grans facilitats per a la sol·licitud de l’ajuda, hi ha altres, com la Comunitat Valenciana, que exigixen una documentació tal que impossibilita la concessió de la mateixa.
Així, si ens parem a analitzar la documentació que se sol·licita per a tramitar esta ajuda en algunes de les principals comunitats autònomes com són Catalunya i Madrid en comparació amb la Comunitat Valenciana; ens trobem que en la C. Autònoma de Madrid només és necessari la sol·licitud, el DNI i el contracte de lloguer (si ja estas en lloguer). Tal com aconsella la Web del Ministeri de vivenda:“Basta con presentar l'imprés de sol·licitud en què figuren les dades personals necessàries per a comprovar que es complixen tots els requisits... I una còpia del contracte de lloguer. En algun cas hauràs de presentar una altra documentació que demostra que complixes algun requisit exigit.”

Veiem que en la Generalitat de Catalunya, demanen una miqueta més de documentació:
- DNI/NIF o NIE de l’arrendatari
- Contracte de lloguer
- Certificat acreditatiu d’ingressos: declaració de IRPF, o Cert. de no tindre obligació o altres (beques, prestacions..)
- Vida laboral: Cert. de la TSS o TSS i contracte de treball
- Si té una vivenda en propietat l'inquilí, l’últim rebut de l'IBI.
- Declaració de Responsable

Analitzem finalment el cas de la Comunitat Valenciana, que és amb gran diferència el cas més desfavorable.
A més de la documentació que sol·licita Catalunya hem d’afegir:
- Document que acredite el compte bancari de d’inquilí per al cobrament de les ajudes.
- Document que acredite el compte bancari des de la que realitzarà el pagament del lloguer al propietari, en cas de ser diferent de la designada en el punt anterior per al cobrament de les ajudes.

I a més tota una sèrie de documents dels quals tan sols el arrendatari té accés junt amb altres que solen estar en el seu poder, si és que els té:
- Nota simple del Registre de la Propietat o escriptura de la propietat
- Fotocòpia del DNI de l’arrendador, titular de la vivenda arrendada.
- Duplicat o còpia de l’últim rebut de l'IBI de la vivenda arrendada, on conste degudament la referència cadastral de la mateixa.
- Número de compte bancari de l’arrendador, a qui l'inquilí transferirà mensualment el pagament del lloguer.
- Original i còpia per al seu confrontació, del depòsit de fiança corresponent al dit contracte d’arrendament, degudament ingressat en el compte que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació té habilitada a este efecte. La realitat és que la majoria dels propietaris no realitzen este depòsit

Finalment el sol·licitant de l’ajuda haurà d’aconseguir de l’empresa:
- Certificat/s d’empresa/s de les retribucions dels sis mesos anteriors i/o posteriors a la sol·licitud, així com les nòmines dels dits mesos i els contractes de treball dels mateixos.

Un estrany document, no estandarditzat, en el qual l’empresa certificarà la quantia del salari del sol·licitant de l’ajuda en els pròxims sis mesos. Amb el contracte de treball no seria suficient…

Que els valencians/es presentem més papers, no fa més ràpid ni fàcil la seua concessió, perquè Madrid resol en 2 mesos encara que haja de comprovar que es complixen tots els requisits, Catalunya que demana una miqueta més de documentació tarda un mes més, és a dir 3 mesos; i la C. Valenciana 2 mesos, encara que hages d’aportar tu tota la documentació.

Presentant-se la paradoxa que si en este termini no has rebut contestació hauràs de començar de nou la tramitació, és a dir, tornar a sol·licitar el certificat a l’empresa, cosa que no seria d’estranyar perquè fa només uns dies que es va modificar la documentació a entregar, sorprenent-nos amb un nou paper a entregar: l’escriptura del pis o nota simple.

Pel que els i les jove valencians/es depenen de la voluntat des seu arrendador/a per a facilitar-los tots eixos papers per a poder sol·licitar l’ajuda i inclús arribat el cas que l’empresa li faça el certificat.

Tal com s’estructura la sol·licitud a la Comunitat Valenciana l'inquilí ha de confiar en la bona fe i col·laboració no sols de l’empresa en què està contractat, sinó del seu propietari. És a dir, sense la seua col·laboració/ consentiment serà completament impossible la consecució de l’ajuda. Si al arrendatari no li interessa no et facilitarà la documentació, perquè simplement no li abellix, o no és capaç de donar-te tots eixos papers o perquè pot no estar declarant els ingressos del lloguer.

Esta situació torna a posar en situació d’avantatge al propietari, el que pot afavorir les pujades a l’alça de lloguers o que es queden molts beneficiaris que tenen dret sense poder exerceix-lo. Davant de la gran complexitat de la sol·licitud de l’ajuda per part de l'inquilí, que en molts casos conclourà que este es quede sense el seu dret de sol·licitar l’ajuda, el propietari no obstant això podrà desgravar-se el 20% dels ingressos percebuts pel lloguer a joves menors de 35 anys (fins a 600 euros) sense haver de presentar cap document i sense la necessitat que el seu inquilí sol·licite l’ajuda. Una contradicció que una vegada més beneficia el propietari enfront de la persona jove que desitja exercir el seu dret a l’emancipació completa.

martes, 29 de enero de 2008

Algunas canciones para mis estados de ánimo

Y lo jodido es que pueden convivir todos a la vez en el mismo día y a veces en la misma hora
PUEDE SER

Puede ser, que me haya equivocado una y otra vez,
pero esta vez es cierto que todo va a ir bien,
lo siento aquí en el pecho y en tu cara también
y debe ser que pienso igual que ayer pero del reves
todo se ve mas claro, mas facil no se,
las cosas se van ordenando solas sin querer,
y dicen que si una puerta se cierra se abre otra no se
mas grande mas bonita y mas facil que ayer,
mas facil que ayer
y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal
muy solido muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar...
Y puede ser que me equivoque otra vez
y puede ser que vuelva a perder,
pero hoy la vida me dice que me toca a mi eso de sentirme bien,
y puede ser que me equivoque otra vez..(2)ohhh...
y ahora que se marcha la tristeza y las penas tambien
quisiera despedirme diciendoles que
espero que no nos volvamos a ver
Y debe ser que pienso igual que ayer pero del reves
todo se be mas claro, mas facil no se,
las cosas se van ordenando solas sin querer,
y dicen que si una puerta se cierra se abre otra no se
mas grande mas bonita y mas facil que ayer, mas facil que ayer
y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal
muy solido muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar...
Y puede ser que me equivoque otra vez
y puede ser que vuelva a perder,
pero hoy la vida me dice que me toca a mi eso de sentirme bien,
y puede ser que me equivoque otra vez..(
AHORA QUE
Y ahora qué?
Todos se piensan que estoy bien
Y en verdad te echo de menos sin parar
Y ahora qué? dime, cómo se logra olvidarAlgo que no tuvo lugar
Y ahora qué? y ahora qué?
Y lo hemos hablado un millón de veces
Nos irá mucho mejor así
Lo hemos hablado Tú por tu lado y yo por el mío
Y aún así qué hago yo ahora con un millón de besos,
que no me dio tiempo a darte aquella vez
Y ahora qué? y ahora qué?
Y dicen que todo lo que empieza acaba (acaba)
Y esto terminó sin comenzar
Y lo hemos hablado un millón de veces
y aun así qué hago yo ahora con un millón de besos
no me dio tiempo aquella vez
Y ahora qué ?
No me dio tiempo aquella vez
CóMO TE DIGO ÉSO
que dificil resulta todo aqui en mi habitacion
intento ordenando las palabras bajo el edredon
veras he conocido a alguien
y es que me encanto
y a ver como te digo eso a ver
como te explico eso
no lo entiendo ni yo...
intento buscar las palabras no causar tanto dolor,
intento ordenar las palabras que suenen algo mejor,
y las ponga como las ponga cada vez suena peor
y a ver como te digo eso..a ver,
a ver como te explico eso
que es que me encanto
y ya se como van las cosas
me diran que fue un error
que de la noche a la mañana cambie
y que fui a peor
mi corazon tiene razones que no entiendo ni yo
y a ver como te digo eso a ver,
aver como te explico eso
que es que me encanto
que es que me encanto...
y ya se como van las cosas,
lo que todos pensaran
que habra que repartir amigos
y que pocos me quedaran
y ahora lo que menos me importa es eso de que diran
y a ver, como te digo eso, a ver,
como te explico eso no lo entiendo ni yo...
ME CANSÉ
Si te digo que te quiero, que no puedo, que me muero, que te espero,tengo miedo pero siempre estaré ahí
Tu me dices que te agobias, que no puedes, que no quieres que prefieres que me vaya por ahí
Si te digo que no puedo que me canso de quererte y no tener nada a cambio y que ayer me enamoré
Tú me dices que me quieres que me esperas y que mueres si me marcho y que me quede de una vez
Yo tratando de buscar el equilibrio entre no quererte y quererte sin ser
Yo trantando de disimular mis penas callandome un te quiero de cada tres
Y me cansé de jugar a no quererte si te quiero
Me cansé de decirte que estoy bien aunque no puedo
Me cansé, si me quieres bien si no pues me muero
pero no vayas a buscarme una vez que yo ya este bien..
Si te digo que te quiero, que me muero,que no puedo, que te espero,tengo miedo pero siempre estaré ahí
Tu me dices que te agobias, que no puedes, que no quieres que prefieres que me vaya por ahí
Si te cuentan que me vieron en mitad de la Gran via besando la boca de alguien y que parecia feliz
Tu me llamas y me dices que me esperas, que me quieres y que mueres si me marcho
Yo tratando de buscar el aquilibrio entre no quererte y quererte sin ser
Yo trantando de disimulas mis penas callandome un te quiero de cada tres
Y me cansé de jugar a no quererte si te quiero
Me cansé de decirte que estoy bien aunque no puedo
Me cansé, si me quieres bien si no pues me muero
Pero no vayas a buscarme una vez que yo ya este bien..

lunes, 28 de enero de 2008

Blog de Joves Socialistes de Valencia.

Hola compañeros y compañeras:
Desde Joves Socialistes de València hoy ponemos en marcha nuestro Blog de la Agrupación. Con esta iniciativa, queremos sumarnos a la innovación, dar un paso más con las nuevas tecnologías y fomentar el debate y participación de todas aquellas personas que quieran hacerlo. Además, el momento en el que iniciamos esta andadura es muy importante, falta apenas un mes y medio para las Elecciones Generales.
Este blog, hará un seguimiento de la Campaña Electoral, tanto a nivel federal como al nivel nacional y local. Las nuevas tecnologías también han cobrado un papel muy importante en esta campaña: se ha promovido un debate en Internet entre Zapatero y Rajoy y se ha impulsado la campaña de la participación del 80%, de la que hablaremos en una nueva entrada. Os animamos a participar y dar vuestra opinión en este blog, el Blog de Joves Socialistes de València.Saludos socialistas, Mar Marín (Secretaria General JSPV València Ciutat).

http://jovessocialistesvalencia.blogspot.com/